Nhà 40/13 Nguyễn Văn Đậu, P. 6, quận Bình Thạnh

  1. Địa chỉ công trình :40/13 Nguyễn Văn Đậu, P 06, Quận Bình Thạnh
  2. Chủ đầu tư :Hà Văn Lành
  3. Ngày khởi công :10/12/2015
  4. Ngày hoàn thành :15/06/2016
  5. Hình thức giao khoán : nhân công và vật tư thô
  6. Qui mô công trình : dài 22m,rộng 8,3, trệt + 3 lầu + sân thượng
  7. Tổng diện tích xây dựng:920 m2
  8. Đơn giá : 2,390,000 đồng/m2

G